Service Level Agreement.

Slim vooruit denken.

 

De kwaliteit en het succes van een SLA is sterk afhankelijk van de inhoud: welke afspraken zijn er gemaakt en binnen welke kaders? De inhoud dient compleet, uitgebreid en nauwkeurig te zijn. Voor ACS is een SLA een onmisbaar onderdeel voor het beheer van elke ICT-omgeving, van groot tot klein. Voor een vast maandelijks bedrag kunt u altijd rekenen op snelle en professionele service. Onze overeenkomsten zijn recht-door-zee en omschrijven helder de verantwoordelijkheden en afspraken op het gebied van continuïteit, redundantie en garanties.

Kwaliteit en stabiliteit
Voorkomen is beter dan genezen; dat is exact de essentie van een SLA (Service Level Agreement). Door het proactief beheren en controleren van uw ICT-omgeving, zijn onze specialisten in staat om in een eerder stadium issues te signaleren, voordat deze uitgroeien tot omvangrijke problemen met alle gevolgen van dien. Kortom: een SLA komt de kwaliteit en stabiliteit van uw ICT-omgeving ten goede, waardoor uw organisatie optimaal functioneert en u de ruimte heeft om op de core business te focussen.

Kostenbesparing
Dankzij remote monitoring beschikken onze specialisten en uw eventuele interne ICT-medewerkers over duidelijke rapporten om kritische parameters preventief te beheren en proactief in te grijpen, nog vóór er zich problemen voordoen. Repetitieve onderhoudstaken vallen weg door automatisering, wat een kostenvermindering inhoudt én ervoor zorgt dat mogelijke problemen in een oogopslag zichtbaar zijn. Zo bespaart u twee keer!

 

  • Proactief beheren, controleren en signaleren

  • Zowel op locatie als op afstand

  • Overzichtelijke rapportages

  • Altijd up to date
  • Kwaliteit blijft op niveau, het zwakt niet af

  • Ontlasting van eigen ICT-afdeling

  • Ruimte voor focus op core business

  • Efficiënter en effectiever implementeren van nieuwe producten

ACS Curacao N.V. © Copyright 2014. Design by IMAGEN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn